Victoria 2 Paradox Geliştirme Stüdyosu tarafından geliştirilen ve Paradox Interactive tarafından yayınlanan büyük bir strateji oyunudur. Haberimizin devamında Victoria 2 Hilelerini bulabilirsiniz.

Victoria 2 Hile

Victoria 2 Hile

Victoria 2 Paradox Geliştirme Stüdyosu tarafından geliştirilen ve Paradox Interactive tarafından yayınlanan büyük bir strateji oyunudur. 19 Ağustos 2009 tarihinde açıklandı ve 13 Ağustos 2010'da yayınlandı. Virtual Programming, 17 Eylül 2010'da oyunun Mac OS X sürümünü yayınladı.

Victoria II, selefi gibi, oyuncunun politik, diplomatik, ekonomik, askeri ve teknolojik yönleri de dahil olmak üzere 19. yüzyıl devletini kontrol etmesini ve yönetmesini sağlar. Oyunun, zaman zaman Sahra-altı Afrika ve Kuzey-Batı Kanada gibi herhangi bir Avrupa gücünün kontrolü altında olmayan yerleri sömürgeleştirme yeteneği gibi birçok tarihsel yönü vardır. Oyunun zaman çerçevesi 1836-1936 yıllarıdır.

Victoria 2, dünyayısını 1836’dan 1936’nın başlangıcına ve 200’den fazla oynanabilir millete yayıyor. Victoria 2, ilk oyunu gibi, 8 farklı hükümet türüne sahip bir ülkede sanayileşmeyi ve sosyal / politik değişimleri kapsayan iç yönetim üzerine odaklanmaktadır. Oyun, 50'den fazla mal ve fabrika ile karmaşık bir piyasa sistemine sahip olarak bir ülkenin ekonomisine çok önem vermektedir. Savaş, oyunun bir parçasıyken, Hearts of Iron serilerinde olduğu gibi birincil odak değildir. Ulusların nüfusu kültürlere, dinlere ve mesleklere bölünür. Aristokratlar, memurlar, din adamları, kapitalistler, katipler, zanaatkârlar, askerler, emekçiler ve çiftçiler de dahil olmak üzere birkaç farklı nüfus grubu veya "pop" mevcuttur.

Victoria 2 Hileleri

addresearch(addr) [techname] - Adds research at specified name.

blockade <provinceid - Blockade province.

break - Breaks all alliances for you or for specific country.

breakalliances(breakally) [<tag>] - Breaks country with first rebel faction in specified country.

breakcountry(break) [<tag>] - Change the controller of specified location

changecontroller [TAG] [province id] - Change the current controller of [province id] to the TAG specified. Unless there a war between original owner and TAG province will return to the original owner.

changeowner [TAG] [province id] - Change the current owner of [province id] to the TAG specified.

citysize [on/off] [<size 0-100>(if on)] - Overrides the cities size.

conquerall [country tag] - Set all enemy provinces under our control.

copyprov - Copy selected provinces ids to clipboard

cpaint - Changes date.

date [date in format yyyy.mm.dd.hh] - Changes current date

debug - Various debugging actions

debug allmoney - Shows info for money transfers.

debug alwaysaddwargoal - Removes limits for wargoal.

debug alwaysdiplo - Makes diplomats endless.

debug alwaysreform - Eliminates the 1 month wait between reforms. need +50% of the upper-house favorable of reforms. effect won't disappear till reset game, unknown if AI is effected.

debug cb_use <cb_type> <TAG> <TAG> - Show all the requirements for a certain CB and marks which ones are currently valid and invalid with the same syntax of a event manually triggered…

debug fow - Turns on\of fog of war.

debug invent [invention] - Discover specified invention. The names of all inventions are in the*inventions*folder.

debug market - Turns on\of price changing log which is located in me documents\paradox interactive\logs\game.log.

debug researchpoints [number] - rpoints [number]

debug yesmen - The AI accepts any deal with the player or other AI players.

election - Starts common elections right now.

event [event id] [<country_TAG/province_ID>] - Executes an event

event [id] [province id] - (Province events) Trigger events with the id specified, ignoring it requirements. You can specify the province affected, otherwise it default to the capital province.

event [id] [TAG] - (Country events) Trigger events with the id specified, ignoring it requirements. You can specify the country affected, if no TAG it use the current country.

fullscreen - Toggles full screen mode

goods "XXX" - Gives XXX goods to player plus the same amount of money (Warning: large amount of goods lead to economical problems.)

help [command name] - Print out all console commands or a specific command description.

helplog - Print out all console commands to game.log file.

inc - Short version of instantconstruction. Doesn't affect the AI.

inr - Short version of instantresearch. Doesn't affect the AI.

instantconstruction - Buildings finish in one day. Affects human and AI players.

instantresearch - Research finishes in one day. Affects human and AI players.

invention(invent) [name] - Triggers specified invention.

leaderprestige(lprestige) [province] [value] - Adds prestige to leaders attached to units at specified location.

Leadership "XXX" - Gives XXX leadership points to the player.

lua [luacode] - Executes lua code typed instead of arguments.

militancy [level] - Changes militancy level. Try positive and negative values.

militancy [province] [ideology] - Sets high militancy for pops at location and specified ideology.

minzoom - Controls max and minimum zoom.

Money "XXX" - Gives XXX money to player

morehumans(humans) [num] - Adds more humans

newsfakegenerate(fakenews) [articlename] [<stylename>] [<randomseed>] - Generates fake news for specified article name.

newsfakegenerateall(fakenewsall) [<stylename>] [<randomseed>] - Generates fake news for each possible fake defined.

newsgenerate(news) [filename] [<stylename>] [<randomseed>] - Generates news from file.

newsgeneratefrompath(newsfrom) [path] [<stylename>] [<randomseed>] - Generates news from specified folder.

paint - Switch to map painting mode.

Plurality "XXX" - Sets XXX Plurality Level from 1% to 100%

popstat - Prints out amount of active pops.

Prestige "XXX" - Gives XXX prestige to player

provblockade(blockade) [province] - Toggles province blockade.

randomlog - Toggles random logging

reload [file name] - Reloads the gui or lua file

reloadfx [Arguments: map or *.fx filename] - Reloads the shader

reloadinterface - Reloads the entire interface

reloadnewsdatabase(reloadnews) - Reloads the news databases and styles.

reloadtexture [texture file name] - Reloads the specified texture

reorg <provinceid> - All units in <provinceid> got 100% organization and full strength.

researchpoints(rpoints) [num] - Adds specified amount of research points.

revolt [ province id] - Rise all the valid rebels of the country that controls [province id] (use twice)

rpaint - Switch to region painting mode.

showprovinceid(provid) - Toggles province ID visibility in tooltips.

showrails(rails) - Toggles the railroads visibility mode.

spawnactor [actor name] [province id] [<animation>] [<gun>] [<hat>] - Spawns 3d object at location

spawnunit [unit] [province id] - A [unit] appears in the province specified at 0 organization and full strength. In case of a land unit, the soldiers will come from a random province.

suppress [num] - Adds suppression points to your country.

tag [TAG] - Change the player country to the one specified. The [TAG] part must be in caps, and more than 1 change "sleeps" the AI of the affected country until reload.

technologylist(techs) - Prints out all technologies

teleportselectionto(teleport) [province id] - Teleports currently selected unit to location

togglepopupdate(popupdate) - Toggles ON/OFF updating pops.

tutorial [chapter id] [<reload>] - Sets or reload tutorial

upperhouse - Instant upper house reelection.

window(wnd) [Arguments: open/close] [window gui name] - Opens or closes the specified window

wireframe - Switches units 3D models to wireframe mode.

Event 18560 ulusal militanlığı azaltmak
event 18570  = Araştırma puanı
event 18540 infamy azaltır.
event 18090 45% liberal ekler
event 18040 20% sosyalist ekler
event 2570 Rastgele bir komşu ülke için fetih casus belli çıkarır.
event 12060 Savaş yorgunluğu azaltır.
event 3403     Asgeri ücret reform isteği
event 3401    Bilinç kaybetmek veya Sosyal reformu hiçbir işsizlik sübvansiyon Kazanç.Sosyal  reform uzun sübvansiyon elde etme.
event 4305    Lose Militancy
event 4402    Presteji kazır veya Komşularımız ile ilişkileri arttırır.
event 1000 Sosyal yönetimi için hazır olun.
event 1001 Komünist yönetimi için hazır olun.
event 1002 Anarcho-liberal yönetimi için hazır olun
event 1003 Fascist yönetimi için hazır olun

Eylem Olaylar Hakkında -- 70000

Temizleme olayları -- 60000

Lezzet Olaylar -- 31000 - 48000

Dünya Fuarları -- 30000

RGO Yayılı Etkinlikleri -- 29900

Nobel Ödülü -- 23450

Olimpiyatlar -- 23400

KeşiF -- 23200

Ekonomik Olaylar -- 22500

Suç ve Ceza -- 22000

Doğal Afetler -- 21500

Böbrekler ve açlıklar -- 21000

Boer War ---- 19500

Büyük Güç Rekabetleri -- 19000

Milli Değerleri -- 18500

Upper House -- 18000

Sosyalizm ve Faşizm -- 17500

Oy Kullanma Hakkı Hareketleri --  17000

American Civil War --16000

milliyetçi hareketler -- 15000

Colonial Ayaklanmalar -- 14500

Seçim Kampanyası Etkinlikleri -- 14000

Mal & mülk --  1100

Yolsuzluk Binalar -- 1200

Asimilasyon Bela -- 2000

CB'ler ve Çekirdek -- 2500

Siyasal Olaylar -- -- 3000 - 5000

Sağlık -- 3000

Basın Hakları -- 3100

Siyasi Partiler -- 3200

Emeklilik  -- 3300

İşsizlik Sübvansiyonlar -- 3400

Sendikalar -- 3500

Emniyet Düzenlemeleri -- 3600

Çalışma Saatleri

Halka açık toplantılar -- 3750

Ücret Reformu -- 3800

Sendikalar -- 3900

Kölelik -- 4000

Üst Ev Kompozisyon -- 4100

Oylama Sistemi -- 4200

Oy Bayilik -- 4300

Ticaret Politikası -- 4400

Spor -- 5000

Liberal Devrimler -- 10000

Ulusal Birleşme -- 11000

İşyeri Olaylar -- 1200

Uygarlık ve Gunboat Diplomasi - 13000

Events:

Event 1000 Make Socialist government available

Event 1001 Make Communist government available

Event 1002 Make Anarcho-liberal government available

Event 1003 Make Fascist government available

Event 1100 Gold Rush

Event 2000 Assimilation Troubles

Event 2510 casus belli - Cut Size

Event 2520 casus belli - Humility

Event 2530 casus belli - Place in the Sun

Event 2540 casus belli - Cut Size

Event 2550 casus belli - Drum of War

Event 2560 casus belli - Patrimony

Event 2570 casus belli - Conquest

Event 3000 Health Care In favor of 30% Support in Provence

Event 3100 Press Rights

Event 3200 Forms a New Political Party

Event 3300 Pensions In favor of 20% Support in Provence

Event 3400 Unemployment Subsidies In favor of 30% Support in Provence

Event 3401 Extend Subsidies or No Subsidies

Event 3402 Lower Subsidies or Good Subsidies

Event 3403 40% In favor of Acceptable Subsidies or In favor of 40% Acceptable Min. Wage

Event 3404 20% In favor of Good Subsidies

Event 3500 30% In favor of Trade Unions

Event 3600 Safety Regulations

Event 3700 40% In favor of Lower Work Hour Reform

Event 3750 Public Meetings

Event 3800 40% In favor of Increases Wage Reform

Event 3900 40% In favor of Trade Unions Reform

Event 4000 Slavery Abolishment Movement Support

Event 4100 40% In favor of Upper House

Event 4200 10% In favor of New Voting System Reform

Event 4300 20% In favor of New Vote Franchise Reform

Event 4305 Provence Lose 2 Militancy

Event 4400 Trade Policy Rich and Middle or Middle and Lower Lose Militancy

Event 4402 30.00 Improve Relations with Neighbor and gain 5.250 Prestige

Event 5000 Introduce New Sport

Event 10000 Liberal Revolutions Liberal Gain Militancy

Event 12000 Safety Regulations

Event 12010 Safety Regulation Reform

Event 12060 Lose 1 War Exhaustion

Event 13000 Enables Western Influence or Isolationism

Event 14000 - 14210 Election Campaign Events

Event 14000 Trade Policy

Event 14010 Economy

Event 14020 Religion

Event 14030 Citizenship

Event 14040 War

Event 14050 Protectionism

Event 14060 Protectionism vs. Free Trade

Event 14070 Laissez Faire

Event 14080 Interventionism

Event 14090 State Capitalism

Event 14100 Planned economy

Event 14110 Atheism

Event 14120 Secularized

Event 14130 Pluralism

Event 14140 Moralism

Event 14150 Residency

Event 14160 Limited Citizenship

Event 14170 Full Citizenship

Event 14180 Jingoism

Event 14190 Pro-Military

Event 14200 Anti-Military

Event 14210 Pacifism

Event 14500 Colonial Uprisings

Event 15000 Nationalist movements Public Meeting/Police Brutality

Event 16000 American Civil War (only work if your are playing as USA)

Event 17000 Suffragette Movements

Event 17500 20% In favor of Socialism

Event 18000 - 18200 Upper House Events

Event 18000 10.0 Socialist

Event 18010 5 Liberals and 2 Conservatives add or 5 Conservatives and 2 Liberals add

Event 18020 20.0 Liberals

Event 18030 10.0 Liberals

Event 18040 20.0 Socialists

Event 18050 20.00 Liberals

Event 18060 10.0 Radicals

Event 18070 30.0 Liberals

Event 18080 30.0 Radicals

Event 18090 45.0 Liberals

Event 18100 All Population 20% in Favor of Healthcare Reform

Event 18110 All Population 20% in Favor of Subsides Reform

Event 18120 50.0 Conservatives

Event 18130 50.0 Socialists

Event 18150 20.0 Fascist

Event 18160 10.0 Liberals

Event 18170 30.0 Socialists

Event 18180 All Population Loses 1 Consciousness or Lose 1 Militancy

Event 18190 All Population 10% in Favor of Jingoism

Event 18200 All Population 10% in Favor of Laissez Fair

Event 18500 All Population Lose 1 Militancy or Lose 1 Consciences and Gain 5.250 Prestige

Event 18510 Gain 8.400 Prestige

Event 18520 All Population 5% in Favor of Jingoism and Lose 2.0 War Exhaustion or All Population 10% in Favor of Jingoism

Event 18530 Gain 1629.21 Research Points

Event 18540 Lose 3 Infamy or 2 Infamy and Gain 5.250 Prestige "changes your national value"

Event 18550 Gain 2 Militancy and 10.5 Prestige or Gain 1 Militancy

Event 18560 All Population Lose 1 Militancy or Lose 1 Consciences

Event 18570 Gain 10 Prestige and Lose 1 Militancy or Gain 814.61 Research Points

Event 18580 All Population 20% in Favor of Pacifism

Event 19000 Great Power Rivalries

Event 19500 Boer War Gain casus belli on Zulu

Event 21000 Diseases & Famines -4 Population in Provence

Event 21500 Natural Disasters Lose 10 Life Rate and Gain -10% Population in Provence

Event 22000 - 22080 Crimes & Punishments

Event 22000 Enables Trusty System

Event 22010 Establish a Penal Colony

Event 22020 Penal Reform

Event 22030 Foul Murder

Event 22040 Chain Gang

Event 22050 Wanted

Event 22060 Life Without Parole

Event 22070 Debtors Prison

Event 22080 Capital Punishment

Event 22500 Economical Events Enables Stock Market Crash

Event 23200 Exploration the Nile River

Event 23400 Host the Olympics

Event 23450 Win a Nobel Prize

Event 29900 50% Increases of Farmers Efficiency

Event 30000 Host the World Fairs

Event 31100 The Discovery of Troy

Event 31300 All Population Gain 1 Connectionism

Event 33000 Open a Theater in Berlin

Event 35000 British Monarchy House Splits

Event 37700 Order Church Property Sold

Event 44000 Leper Colony Founded in Hawaii

Event 60000 Country Becomes Communist Dictatorship

Event 60010 Country Becomes Military Dictatorship

Event 60020 Country Becomes Radical Dictatorship

Event 60030 Country Becomes Fascist Dictatorship

Event 60040 Country Becomes Absolute Monarchy

Event 60050 Country Becomes Constitutional Republic

Event 60060 Country Becomes Semi-Constitutional Monarchy

Event 60070 Country Becomes Constitutional Monarchy

Event 60080 Country Becomes Military Dictatorship

Event 60090 Country Becomes Radical Dictatorship

Event 60100 Country Becomes Communist Dictatorship

Event 60110 Country Becomes Fascist Dictatorship

Event 60120 Annexation Event

Event 60140 Political Reform Appointed

Event 60107 GET them BACK in the kitchen Ends Women Suffrage

Event 60108 Extend Slavery or Not to Extend Slavery

Event 96150 Lowers the Badboy to 25 and Gves 25 Prestige

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları